College van burgemeester en schepenen

Maandag 14 oktober 2019

 

Aanwezig

 

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Dries Van Dyck, Wim Jordens

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

Verontschuldigd

 

Schepen:

Wouter Patho

 

Overeenkomstig artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat Wim Jordens, Schepen, vanaf punt 25 de vergadering.

Vanaf punt 26 vervoegt Wim Jordens, Schepen, de vergadering.

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 september 2019 over het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet tweede verblijven dienstjaar 2018 - bijkomende stukken - bevestiging van de beslissing van 2 september 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Lokale Politie Voorkempen - zonaal veiligheidsplan 2020-2025 - kennisneming

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - betalingsbevelen - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - nazicht lijst bestelbons - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Overheidsopdracht - heraanleg Gemeentebos - gedeeltelijk - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Overheidsopdracht - upgrade gebouwbeheersysteem - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Attest van verdeling in toepassing van artikel 5.2.2 van de VCRO voor het eigendom in Malle, ter streke Verloren Kost, 2de afdeling, sectie B nummer 251X2 - mededeling van het ongunstige standpunt van de gemeente aan de notaris - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

GECORO - verslag van de vergadering van 4 juni 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

GECORO - verslag van de vergadering van 2 juli 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Mobiliteit - verkeersveiligheid - project Mobibus - schooljaar 2020 - 2021 - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Mobiliteit - verkeersmaatregelen - Vlimmersendijk - deelname aan de Kribbekestocht op 14 december 2019 - buurtgemeenschap Molenwind - tijdelijk politiereglement - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Omgevingsvergunning voor het regulariseren van een overdekte berging achter de praktijkruimte, het regulariseren van het overdekt terras bij de woning, het regulariseren en uitbreiden van de koivijver, het vernieuwen van het zwembad, het aanpassen van verhardingen en het slopen van kippenhokken, volières en serre - Eekhoorndreef 18 - bouwberoep bij de deputatie van de provincie Antwerpen - kennisneming

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Aanvraag wijziging inhoud hemelwaterput - Antwerpsesteenweg 378 - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (15 appartementen) met een ondergrondse parkeergarage (23 parkeerplaatsen) met fiets- en afvalberging na het slopen van twee gebouwen - Sint-Jozeflei 8-10-12 - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Patrimonium - recht van voorkoop - Wijngaardstraat 3 - kennisneming

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Ruimtelijke planning - opmaak van een beeldkwaliteitsplan als onderdeel van een gemeentelijk bouwkompas en instelling van een tijdelijke bouwpauze ter realisatie van deze beleidsmatig gewenste ontwikkeling - doorverwijzing naar de gemeenteraad

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Ruimtelijke planning - participatieperiode inzake de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA) - voorwaardelijk gunstig advies

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Overzicht stedenbouwkundige inlichtingen - kennisneming

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Verkavelingsvergunning nr. 2004/16 en 138/0291(00) van 3 augustus 2004 - Brechtsesteenweg zonder nummer - vaststelling verval verkavelingsvergunning - opname in het vergunningenregister - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning voor de omgeving Meerakkers - Hippelpad - Goudveillaan - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Kapmachtiging Agentschap voor Natuur en Bos - Kasteellaan - Pastoor Van Loenhoutlaan - kennisneming

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Kapmachtiging Agentschap voor Natuur en Bos - speelbos 't Buske - kennisneming

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Overnachting door KSA-Roodkapjes in de lokalen van KSA-Roodkapjes van 9 tot 10 november 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Reglement over de verdeling toelagen jeugd - verdeling toelage 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Aanvraag veldtoertocht De Lustige Trappers Malle over het grondgebied van Malle op 5 januari 2020 - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Organisatie cursus Start to Run 0-5 km en cursus Opbouw naar de 10 Miles Malle - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Aanwerving jobstudent ICT - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Aanwerving 1 contractueel deeltijds technisch beambte schoonmaak - wijziging startdatum - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Proefproject wijziging uurrooster dienst openbare werken - afschaffing wintertijd - doorverwijzing naar de gemeenteraad

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Te behandelen agendapunten op de eerstvolgende gemeenteraadszitting - mededeling aan de voorzitter van de gemeenteraad

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Beslissingen van de algemeen directeur - kennisneming

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

College van burgemeester en schepenen - verslag vergadering van 7 oktober 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Overheidsopdracht - publicatie omgevingsvergunning - bekendmaking openbaar onderzoek - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Overheidsopdracht - aankoop haagplanten - Oude Molenstraat - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Mobiliteit - inname openbaar domein - ambulante handel - aanvraag standplaats voor foodtruck - plein voor De Notelaar in Oostmalle - PinkForce-Events - weigering

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 14 oktober 2019

 

Mobiliteit - inname openbaar domein - aanvraag ambulante handel - plaatsen van een smoutebollenkraam op het Dorpsplein in Oostmalle en op de parking oude Site Loda te Westmalle - Jepco bvba - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019