College van burgemeester en schepenen

Maandag 18 november 2019

 

Aanwezig

 

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Wim Jordens, Wouter Patho

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

Verontschuldigd

 

Schepen:

Dries Van Dyck

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Project digitale dienstverlening - perceel 1 mid-office - dadingsovereenkomst - doorverwijzing naar de gemeenteraad

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - betalingsbevelen - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - nazicht lijst bestelbons - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Kerkfabriek Sint-Laurentius - budgetwijziging 2019 - doorverwijzing naar de gemeenteraad

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Kerkfabriek Sint-Laurentius - meerjarenplan 2020-2025 - doorverwijzing naar de gemeenteraad

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Kerkfabriek Sint-Laurentius - budget 2020 - doorverwijzing naar de gemeenteraad

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Kerkfabriek Sint-Martinus - budgetwijziging 2019 - doorverwijzing naar de gemeenteraad

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Kerkfabriek Sint-Martinus - meerjarenplan 2020-2025 - dooverwijzing naar de gemeenteraad

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Kerkfabriek Sint-Martinus - budget 2020 - doorverwijzing naar de gemeenteraad

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Kerkfabriek Sint-Paulus - budgetwijziging 2019 - doorverwijzing naar de gemeenteraad

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Kerkfabriek Sint-Paulus - meerjarenplan 2020-2025 - doorverwijzing naar de gemeenteraad

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Kerkfabriek Sint-Paulus - budget 2020 - doorverwijzing naar de gemeenteraad

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Overheidsopdracht - bouwmaterialen in wrak - levering op afroep en afvoer materialen - facturen - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Sint-Jobbaan - aanleg van een tractorsluis - opdrachten aan de diensten tot concrete uitwerking voor de aanleg, de verkeersmaatregelen en de openbare verlichting - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Administratie van het Kadaster - betekening kadastraal inkomen gemeentelijk eigendom - wegzate Het Wild Rijt - 1e afdeling sectie C nummer 132f - kennisneming - geen bezwaar indienen bij de FOD Financiën - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten - Steenovenstraat 3 / 3+ - uitspraak over het beroep door de Vlaamse overheid - kennisneming

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Melding - aanbouwen van een overdekt terras - Rozenlaan 19 - akteneming

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Mobiliteit - openbaar vervoer - halte-infrastructuur - verzoek tot vervangen van een schuilhuisje op N-12 Antwerpsesteenweg ter hoogte van tankstation Dats - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Mobiliteit - verkeersveiligheid – nieuwjaarszingen 2019 - extra begeleiding door de gemachtigde opzichters - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Mobiliteit - verslag van het overleg met de gemachtigd opzichters van 11 september 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Mobiliteit - verkeersmaatregelen - Salphen, Spuydreef en Salphensebaan - Zalfenkermis op 18 januari 2020 - tijdelijk politiereglement - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Mobiliteit - permanente verkeersmaatregelen - Klaverveld en gedeelte Zonnedauwlaan (vanaf huisnummer 21) - inrichting woonerf - parkeervoorziening voor personen met handicap - doorverwijzing naar gemeenteraad

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Aanvraag omgevingsvergunning voor een verkavelingsontwerp van vier kavels voor vrijstaande eengezinswoningen en een tracé voor toekomstige aanleg van een voet- en fietsverbindingsweg (tracé buurtweg nr. 90) - Hoogstraatsebaan zn - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 2018/18 – Merksplassebaan 47 - attest naleving verkavelingsvoorwaarden - opname in het vergunningenregister - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een veranda na het slopen van de bestaande veranda - Ambachtsstraat 60 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een carport aan een bestaande tuinberging en het plaatsen van een tuinafsluiting - Antwerpsesteenweg 366 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning - Bruintjensweg 5 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonerf met 8 eengezinswoningen, het bouwen van 5 autobergplaatsen en een gemeenschappelijke tuinberging en het aanleggen van een private wegenis in mede-eigendom met 6 parkeerplaatsen - De Speelhoven 23A/BUS1, 23A/BUS2, 23A/BUS3, 23A/BUS4, 23A/BUS5, 23A/BUS6, 23A/BUS7 en 23A/BUS8 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met autobergplaats (afwijking materiaalgebruik - afwerking met houten gevelbeplanking voor een deel van de gevels) en bronbemaling - Hallebaan 156 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande tuinberging - Jan van Renesselaan 12 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning en tuinberging - Jan van Renesselaan 17 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met autobergplaats - Korte Meirenstraat 17 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met carport en het bouwen van een tuinberging - Onze Lieve Vrouwstraat 36A - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Openbare werken - aanvraag standaard overwelving Jan van Renesselaan 13 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Overzicht stedenbouwkundige inlichtingen - kennisneming

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning voor de Druivenlaan 31 - gedeeltelijke goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning voor het adres Ernest Claesstraat 7 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning voor het adres Pinksterbloemlaan 4 - weigering

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Gemeentelijk reglement over het kappen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning op openbaar domein voor Blommerschot - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Gemeentelijk reglement over het kappen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning op het openbaar domein in de Kasteellaan ter hoogte van nummer 24 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Gemeentelijk reglement over het kappen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning op het openbaar domein in de Lange Dreef - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Dieren - bestrijding processierupsen in 2020 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Kapmachtiging Agentschap voor Natuur en Bos - gebied Hoge Heide - kennisneming

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Subsidieaanvaag herbruikbare luiers - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Evenement in open lucht of in een tent met versterkte muziek - De Warmste Avond op het Bergplein op vrijdag 13 december - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Evenement in open lucht of in een tent met versterkte muziek - Winterfeest in de Mostheuvel op 13 december 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Evenement in open lucht of in een tent met versterkte muziek - Sinterklaasstoet door Westmalle op 30 november 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Toerisme Provincie Antwerpen - participatie promotiecampagne 2020 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Curama - toekenning subsidies 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Evenement in de lokalen van Scouts Westmalle - Muskebier van 13 tot 14 december 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Aanvraag veldtoertocht KFC Sint-Job over het grondgebied van Malle op 23 november 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Autonoom Gemeentebedrijf Beerse - samenwerkingsovereenkomst voor het gebruik en de exploitatie van het gemeentelijk zwembad in Beerse - doorverwijzing naar de gemeenteraad

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Sint-Jan Berchmanscollege basisschool - aanvraag voor de organisatie van oriëntatielopen - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Aanwerving - gemeentelijke basisschool - leermeester islamitische godsdienst (6/24) in vacante uren - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Gemeentelijke basisschool De Horizon - voltijdse loopbaanonderbreking van een onderwijzeres tijdelijke aanstelling doorlopende duur - kennisneming

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Aanwerving - gemeentelijke basisschool - tijdelijke onderwijzeres voor doorlopende duur voor 22/24 in niet-vacante uren - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Aanwerving - gemeentelijke basisschool - tijdelijke leermeester niet-confessionele zedenleer (6/24) - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 deeltijds contractueel schoonmaak (vervanging) - beoordeling kandidaturen - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Bijkomende aanwerving 1 voltijds contractueel seizoenarbeider - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Mandatarissen - aanvraag om uittredingsvergoeding - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Ambtshalve afschrijving uit het bevolkingsregister of vreemdelingenregister - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Ambtshalve afschrijving uit het bevolkingsregister of vreemdelingenregister - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Te behandelen agendapunten op eerstvolgende gemeenteraadszitting - mededeling aan de voorzitter van de gemeenteraad

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Beslissingen van de algemeen directeur - kennisneming

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

College van burgemeester en schepenen - verslag vergadering van 4 november 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Attest van verdeling in toepassing van artikel 5.2.2 van de VCRO voor het eigendom in Malle, ter streke Eertbol, 2e afdeling, sectie B nummer 11 - mededeling van het ongunstig standpunt van de gemeente aan de notaris - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling nummer 2019/09 – Boudewijnlaan - attest naleving verkavelingsvoorwaarden - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Mobiliteit - verkeersmaatregelen - Sint-Jozeflei - Sinterklaasstoet op 30 november 2019 - tijdelijk politiereglement - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 18 november 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 voltijds contractueel technisch assistent groen - eindproces-verbaal - vaststellen werfreserve - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019