College van burgemeester en schepenen

Maandag 7 oktober 2019

 

Aanwezig

 

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Wim Jordens, Wouter Patho

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

Verontschuldigd

 

Schepenen:

Elisabeth Joris, Dries Van Dyck

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - betalingsbevelen - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - nazicht lijst bestelbons - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Bezwaarschrift tegen de aanslag in de activeringsheffing dienstjaar 2018 - ontheffing - weigering

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Bezwaarschrift tegen de aanslag in de activeringsheffing dienstjaar 2018 - ontheffing - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Bezwaarschrift - belasting leegstaande woningen en gebouwen dienstjaar 2018 - ontheffing - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Overheidsopdracht - aankoop urneveldplaten - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Melding - aanbouwen van een veranda - Lacroixlaan 32 - akteneming

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Mobiliteit - inname openbaar domein - plaatsen bouwkraan ter hoogte van de Vlimmersendijk 14 - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een horecazaak met woonst (Molenhuis) na afbraak van de bestaande uitbouw en het slopen van een bestaand bijgebouw - Antwerpsesteenweg 378 - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning en het bouwen van een autobergplaats - Sint-Lenaartsebaan 110 - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het inrichten van een hoevewinkel (aanvraag milieuactiviteit) en bijhorend het aanleggen van twee parkeerplaatsen, het regulariseren van betonverharding en steenslag, het regulariseren van een overkapping, het regulariseren van een mestvaalt en het vellen van twee bomen - Steenovenstraat 4 - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Stedenbouwkundige verordening - wijzigen van de voorwaarde van de dorpelhoogte van de omgevingsvergunningen 2019/067 - De Zwaantjes 24 - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning voor het adres Hallebaan 50 - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Afval - aanvraag toelating DNR Oude Metalen tot inzameling van metalen huis-aan-huis - weigering

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - voorstel tot rooien zilverlinde op openbaar domein aan de Veldstraat 1 - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning op openbaar domein in de Hickendorfdreef - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning op openbaar domein in de Jagersweg - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning op openbaar domein in de Jan Van Renesselaan - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Kapmachtiging Agentschap voor Natuur en Bos - Nooitrust - kennisneming

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Omgevingsvergunning - besluit van de Vlaamse overheid over de melding op het adres Antwerpsesteenweg 32 - kennisneming

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

11.11.11. - omhaling op 9 november 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Interlokale vereniging Sportregio Noorderkempen - werkingsverslag 2018 - doorverwijzing naar de gemeenteraad

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Organisatie vorming reanimeren en defibrilleren voor Malse verenigingen - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 voltijds contractueel startbaner verkeersveiligheid - uittreksel uit het strafregister - kennisneming

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 voltijds contractueel technisch assistent groen - wijzigen uiterste datum indienen kandidaturen - nominatieve samenstelling examencommissie - vastleggen examendatum - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 voltijds contractueel technisch beambte groen - aanwerving - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Begeleid werker op de dienst openbare werken - samenwerkingsovereenkomst met Monnikenheide - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Aanwerving 1 contractueel deeltijds technisch beambte schoonmaak - startdatum - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Beslissingen van de algemeen directeur - kennisneming

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

College van burgemeester en schepenen - verslag vergadering van 30 september 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 07 oktober 2019

 

Overnachting door KSA-Roodkapjes in de lokalen van KSA-Roodkapjes van donderdag 17 tot zaterdag 19 oktober 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019