College van burgemeester en schepenen

Maandag 4 november 2019

 

Aanwezig

 

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Dries Van Dyck, Wim Jordens, Wouter Patho

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

Overeenkomstig artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat Harry Hendrickx, Burgemeester, vanaf punt 19 de vergadering.

Vanaf punt 19 vervoegt Sanne Van Looy, Burgemeester, wnd, de vergadering.

Vanaf punt 20 vervoegt Harry Hendrickx, Burgemeester, de vergadering.

Vanaf punt 20 vervoegt Sanne Van Looy, Schepen, de vergadering.

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Belastingen - vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier inname openbaar domein voor bouw- en verbouwingswerken - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - betalingsbevelen - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - nazicht lijst bestelbons - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Attest van verdeling in toepassing van artikel 5.2.2 van de VCRO voor het eigendom in Malle, ter streke De Leuk, De Steehoek en Huisblokken, 2de afdeling, sectie C nummers 1234D, 121A, 1213B, 1192B, 1193, 1210, 1211, 1206, 1207, 1208, 1209, 1199 - mededeling van het gunstige standpunt van de gemeente aan de notaris - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Omgevingsvergunning voor het regulariseren van houten schuilhokken in een paardenweide - Hallebaan 171 - weigeringsbesluit van de deputatie van de provincie Antwerpen - kennisneming

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een carport met tuinberging - Berkenlaan 6 - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een dubbele autobergplaats en een overdekte achterinkom - Herentalsebaan 46 - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van het kantoorgebouw (voormalige woning), het bijgebouw en het magazijn, het verwijderen van verhardingen en het vellen van hoogstammige bomen - Industrieweg 3 en 5 - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het wijzigen van de functie van de woongelegenheid op de gelijkvloerse verdieping naar praktijkruimte - Turnhoutsebaan 50 - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Overzicht stedenbouwkundige inlichtingen - kennisneming

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning Lammekensstraat 16 - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Milieuraad - verslag van de vergadering van 8 oktober 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Evenement in open lucht of in een tent met versterkte muziek - KLJ-feesten op het veld achter het jeugdcomplex van 10 tot 12 juli 2020 - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Jeugdraad - verslag van de vergadering van 18 oktober 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Subsidiereglement betreffende het jeugdwerk - verdeling toelagen jeugd voor het dienstjaar 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Mondiale raad - verslag van de vergadering van 22 oktober 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Subsidiereglement mondiaal beleid - verdeling van de toelagen mondiaal beleid voor het dienstjaar 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 deeltijds contractueel technisch beambte schoonmaak - vaststelling wijze bekendmaking - vaststellen uiterste datum indienen kandidaturen - werfreserve - nominatieve samenstelling examencommissie - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Toekenning overlevingspensioen van een schepen vanaf 1 oktober 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Afleveren personenlijst - vraag van het OCMW Malle in het kader van de kerstkaartenactie 2019 van LDC De Ring - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Ambtshalve afschrijving uit het bevolkingsregister of vreemdelingenregister - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Overheidsopdracht - nieuwjaarsreceptie 2020 - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Beslissingen van de algemeen directeur - kennisneming

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

College van burgemeester en schepenen - verslag vergadering van 28 oktober 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 voltijds contractueel technisch assistent groen - beoordeling kandidaturen - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 04 november 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 voltijds contractueel administratief medewerker personeel (vervanging) - vaststelling wijze bekendmaking - vaststellen uiterste datum indienen kandidaturen - werfreserve - goedkeuring

Publicatiedatum: 18/11/2019