College van burgemeester en schepenen

Maandag 30 september 2019

 

Aanwezig

 

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Dries Van Dyck, Wim Jordens, Wouter Patho

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

Overeenkomstig artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat Sven Brabants, Algemeen directeur, vanaf punt 19 de vergadering.

Vanaf punt 19 vervoegt Sanne Van Looy, Algemeen directeur, wnd, de vergadering.

Vanaf punt 20 vervoegt Sven Brabants, Algemeen directeur, de vergadering.

Vanaf punt 20 vervoegt Sanne Van Looy, Schepen, de vergadering.

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - betalingsbevelen - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - nazicht lijst bestelbons - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Proces-verbaal van de fietsenverkoop op 21 september 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Aanslag inzake onroerende voorheffing - gemeentelijke eigendommen - indienen van een bezwaar tegen kohierartikel 192207992492 - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Attest van verdeling in toepassing van artikel 5.2.2 van de VCRO voor het eigendom in Malle, Antwerpsesteenweg 405, 1ste afdeling, sectie B nummer 463f - mededeling van het gunstige standpunt van de gemeente aan de notaris - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Mobiliteit - verkeersmaatregelen - parking sporthal Berckhoven - motortoerrit van Basket Malle vzw op 6 oktober 2019 - tijdelijke bewegwijzering - tijdelijk politiereglement - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Mobiliteit - verkeersmaatregelen - parking sporthal Berckhoven - KSA-fuif op 12 oktober 2019 - tijdelijk politiereglement - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Mobiliteit - verkeersmaatregelen - Heidemolenbaan, Hemelstraat, Sint-Jobbaan, Geuzenstraat, Meirenstraat, Wijngaardstraat en Antwerpsesteenweg - Trappistenjogging en Kleine Helden Run op 6 oktober 2019 - Play & Sport vzw - tijdelijk politiereglement - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 2018/17 – Vlimmersendijk zonder nummer - attest naleving verkavelingsvoorwaarden - opname in het vergunningenregister - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Woonbeleid - afsprakenkader over het onderzoek van woningen die te huur worden aangeboden aan het Sociaal Verhuurkantoor Het Sas vzw met het oog op een nieuwe verhuring - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Woonbeleid - uitnodiging en agenda voor de stuurgroep van de Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid Midden van 7 oktober 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning voor het adres Den Mostheuvel 45 - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning op het adres Sparrenlaan 27 - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning op openbaar domein in de Begonialaan - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning op openbaar domein in de Ganzenkuil - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning op openbaar domein in de Kievitdreef - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning op openbaar domein ter hoogte van Olmenlei 3 - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning op openbaar domein voor de Zwaluwenlaan - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Afvalinzameling - bladafval - locaties voor het plaatsen van bladkorven in het najaar van 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Gemeentelijke milieuraad - verslag van de vergadering van 10 september 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Overheidsopdracht - aankoop van computers voor het bieblo-project - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Aankoop touchscreen GBS De Horizon 4de leerjaar via het raamcontract touchscreens van de gemeente Dessel – goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Evenement in open lucht of in een tent met versterkte muziek - Fly-in@Malle op het vliegveld van Malle van 22 tot 23 augustus 2020 - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Toekenning projectensteun voor de Prince Albert Skills School in Zuid-Afrika - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Sportclub voor gehandicapten - vaste toelage sportseizoen 2019 - 2020 - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Sportverenigingen - erkenning 2019 - 2020 - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Wielersupportersclub Oostmalle - catalogiseren als organisatie - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Wijziging personeelsplan - kennisneming

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 voltijds contractueel technisch assistent groen - vaststelling wijze bekendmaking - vaststellen uiterste datum indienen kandidaturen - werfreserve - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 voltijds contractueel technisch-administratief medewerker stafdienst - vaststelling wijze bekendmaking - vaststellen uiterste datum indienen kandidaturen - werfreserve - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Brief VVSG - lopende sectorale onderhandelingen tweede pensioenpijler en maaltijdcheques - kennisneming

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

E-mail ACV openbare diensten - bespreking financiële meerjarenplanning: aandachtspunten personeel - kennisneming

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Traject herstelbemiddeling na vandalisme aan een dienstvoertuig van de gemeente - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Aanwerving 1 deeltijds contractueel technisch beambte schoonmaak - vermelding in het strafregister - kennisneming

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Lokale economie - verslag vergadering middenstandsraad van 11 september 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Lokale economie - steun herfstactie middenstandsverenigingen - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Beslissingen van de algemeen directeur - kennisneming

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

College van burgemeester en schepenen - verslag vergadering van 23 september 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Mobiliteit - inname openbaar domein - inname voetpad ter hoogte van de Sint-Jozeflei 21 - BV Bouwwerken bvba - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Aanwerving startbaner verkeersveiligheid - startdatum - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019
Overzicht punten

 

CBS van 30 september 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 voltijds contractueel technisch beambte groen - eindproces-verbaal - vaststellen werfreserve - goedkeuring

Publicatiedatum: 08/10/2019