College van burgemeester en schepenen

Maandag 28 oktober 2019

 

Aanwezig

 

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Dries Van Dyck, Wim Jordens

Algemeen directeur, wnd:

Karen Van Erck

 

Verontschuldigd

 

Schepen:

Wouter Patho

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

Vanaf punt 14 vervoegt Dries Van Dyck, Schepen, de vergadering.

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Schriftelijke vraag van een gemeenteraadslid van Progressief Malle over de lift in het gemeenschapscentrum Alice Forceville - antwoord - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Overheidsopdracht - koppeling reservatieprogramma met facturatiesoftware - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - betalingsbevelen - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - nazicht lijst bestelbons - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Overheidsopdracht - aanstelling studiebureau opmaak beeldkwaliteitsplan - lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Overheidsopdracht - voordeur gemeentehuis West 2019 - gunning - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Mobiliteit - inname openbaar domein - aanvraag bloemenverkoop aan de begraafplaats Oostmalle op 30 en 31 oktober 2019 - Amaryllis - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Mobiliteit - samenstelling van de tijdelijke mobiliteitsraad Malle (MORAMA) - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Mobiliteit - aanvraag tot het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden langs verscheidene gemeente- en gewestwegen - verzamelbeurs treinen en vintage speelgoed op 10 november 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Mobiliteit - taxidiensten - Taxi ERA bvba - aanvraag tariefswijzigingen - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Mobiliteit - verkeersmaatregelen - De Notelaar - Red Night op 9 november 2019 - KSA Oostmalle - tijdelijk politiereglement - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Mobiliteit - verkeersmaatregelen - parking gemeentehuis Westmalle voor het lokaal van de Noorderzonenen op 14 en 15 december 2019 - gedeelte parking Dorpsplaats in Oostmalle op 21 en 22 december 2019 - soeptoog VTZ vzw voor de warmste week - tijdelijk politiereglement - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Mobiliteit - verkeersmaatregelen - Sint-Jozeflei – 14de Memorial Leo Van Tichelen op 16 november 2019 - tijdelijk politiereglement - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met autobergplaats - Antwerpsesteenweg 399 - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van een aangebouwde conciërgewoning en aangrenzende bijgebouwen - Antwerpsesteenweg 499 - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande woning en bijgebouwen - Oude Baan 34 - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Aanvraag stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een eengezinswoning - Brechtsesteenweg zonder nummer - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Aanvraag stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een eengezinswoning na verlegging van de gemeenschappelijke perceelsgrens tussen het eigendom Onze Lieve Vrouwstraat 30 - Onze Lieve Vrouwstraat 32 - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Overzicht stedenbouwkundige inlichtingen - kennisneming

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Gemeentelijk reglement over het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning voor het openbaar domein in de Kasteellaan - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Gemeentelijk reglement over het kappen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning op openbaar domein voor de Zwaluwenlaan - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Milieuraad - verslag van de vergadering van 8 oktober 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Omgevingsvergunning - besluit deputatie over aanvraag kleiontginning in Malle en Brecht, omgeving Paaltjesdreef - kennisneming

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Subsidieaanvraag voor herbruikbare luiers - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Overheidsopdracht - periodiek drukwerk - De Malse Courant - gunning - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Overnachting door KSA Westmalle in de lokalen van KSA Westmalle van 29 op 30 november - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Sportverenigingen 2019-2020 - erkenning Kaido Dojo - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Sportraad - verslag van de vergadering van 17 september 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Aanwerving 1 voltijds contractueel deskundige toerisme - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 voltijds contractueel werkleider wegen - vaststelling wijze bekendmaking - vaststellen uiterste datum indienen kandidaturen - werfreserve - nominatieve samenstelling examencommissie - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Ontgraving urne uit columbarium begraafplaats Oostmalle - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Erfgoed - engagementsverklaring voor de toetreding tot een erfgoedcel en een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Voorkempen - principiële goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Beslissingen van de algemeen directeur - kennisneming

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

College van burgemeester en schepenen - verslag vergadering van 21 oktober 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 28 oktober 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 voltijds contractueel technisch administratief medewerker - wijziging nominatieve samenstelling examencommissie - wijziging datum mondeling examen - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/11/2019