College van burgemeester en schepenen

Maandag 21 oktober 2019

 

Aanwezig

 

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Dries Van Dyck, Wim Jordens, Wouter Patho

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

Overeenkomstig artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat Wim Jordens, Schepen, vanaf punt 5 de vergadering.

Vanaf punt 6 vervoegt Wim Jordens, Schepen, de vergadering.

Overeenkomstig artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat Harry Hendrickx, Burgemeester, vanaf punt 9 de vergadering.

Vanaf punt 9 vervoegt Sanne Van Looy, Burgemeester, wnd, de vergadering.

Vanaf punt 10 vervoegt Harry Hendrickx, Burgemeester, de vergadering.

Vanaf punt 10 vervoegt Sanne Van Looy, Schepen, de vergadering.

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - betalingsbevelen - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - nazicht lijst bestelbons - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Weg- en rioleringswerken Talondreef en omgeving- voorontwerp -  goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Attest van verdeling in toepassing van artikel 5.2.2 van de VCRO voor het eigendom in Malle, ter streke Galgevoord, 2de  afdeling, sectie A nummers 58A, 58B, 58C, 59A en 59B - mededeling van het gunstige standpunt (onder voorwaarde) van de gemeente aan de notaris

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Mobiliteit - aanvraag tot het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering langs gemeente- en gewestwegen - wintermountainbiketocht op 5 januari 2020 - De Lustige Trappers (DLT) Oostmalle - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Mobiliteit - verkeersmaatregelen - Wijngaardstraat - Obstacle run & bike 'den Tripel van Malle' op 1 november 2019 - The White Cliffs of Malle - tijdelijk politiereglement - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 2018/18 – Merksplassebaan 47 - vaststelling waarborg - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 2019/03 – Vogelsanck 18 - attest naleving verkavelingsvoorwaarden - opname in het vergunningenregister - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 2019/06 – Vogelsanck zn - attest naleving verkavelingsvoorwaarden - opname in het vergunningenregister - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een verlicht uithangbord - Antwerpsesteenweg 172 - stilzwijgende weigering

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met autobergplaats en het bouwen van een tuinberging - Jan van Renesselaan 13 - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Overzicht stedenbouwkundige inlichtingen - kennisneming

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Stedenbouwkundige verordening - wijzigen van de voorwaarde van de dorpelhoogte van omgevingsvergunning 2019/067 - Ambachtsstraat 56 - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning buurtweg 17 - gedeeltelijke goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning voor het adres Slachterijstraat 56 - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Bodemdecreet - vraag van Ovam tot deelname aan project 'De Grote Grondvraag' - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Gemeentelijk reglement over het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning voor het openbaar domein in Moerdreef - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Gemeentelijk reglement over het kappen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning voor het openbaar domein ter hoogte van Ticheltij 40 - weigering

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Omgevingsvergunning - melding Antwerpsesteenweg 378 - akteneming

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Zwerfvuil opruimen door verenigingen - evaluatie en voorstel tot uitbetaling van subsidies - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Overheidsopdracht - het huren van multifunctionele apparaten voor de gemeente - afname van de aankoopcentrale van Creat Farys - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Land van Playsantiën vzw - verslag van de raad van bestuur van 15 mei 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Land van Playsantiën vzw - verslag van de raad van bestuur van 10 september 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Toerismeraad - verslag van de vergadering van 8 mei 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Toerismeraad - verslag van de vergadering van 4 september 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Jeugdraad - verslag van de vergadering van 27 september 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Sportverenigingen 2019-2020 - praktische regeling als gevolg van de niet-erkenning van Fysix - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Voorlopige inschrijving - Antwerpsesteenweg 377 - kennisneming

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

40 jaar Malle - intrekking van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 september 2019 - factuur spiegeltent - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Beslissingen van de algemeen directeur - kennisneming

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

College van burgemeester en schepenen - verslag vergadering van 14 oktober 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Mobiliteit - verkeersmaatregelen - parking De Notelaar - Oostmal Rockt op 2 november 2019 - KLJ Oostmalle - tijdelijk politiereglement - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Huisnummering - toekennen van een apart huisnummer aan de handelszaak - Lierselei 3 - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/11/2019
Overzicht punten

 

CBS van 21 oktober 2019

 

Mondiaal beleid - ontwerp verdeling toelagen - kennisneming

Publicatiedatum: 04/11/2019