College van burgemeester en schepenen

Maandag 25 november 2019

 

Aanwezig

 

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Dries Van Dyck, Wim Jordens, Wouter Patho

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

Vanaf punt 24 vervoegt Dries Van Dyck, Schepen, de vergadering.

Vanaf punt 24 vervoegt Wim Jordens, Schepen, de vergadering.

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Begraafplaats Oost - vraag van de Zusters van de Verlosser en Onze-Lieve-Vrouw (Maris Stella) voor het verder onderhoud van hun gedenkplaats - opdracht aan de dienst openbare werken - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Fietspaden langs gewestwegen - reinigen van de fietspaden -  goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Mobiliteit - verkeersmaatregelen - parking Bergplein - De Warmste Avond op 13 december 2019 - ondernemend Westmalle - tijdelijk politiereglement - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Weigering van de omgevingsvergunning nr. 2019/181 van 9 september 2019 - Steenovenstraat 27 - beroep bij de deputatie van de provincie Antwerpen - beslissing van de dienst omgevingsberoepen tot volledig- en ontvankelijkheidsverklaring - brief van de provinciale omgevingsambtenaar met vraag naar het standpunt van het gemeentebestuur - kennisneming - standpuntbepaling - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Openbare werken - aanvraag voor een overwelving van 7,5 meter - Hallebaan 162 - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Overzicht stedenbouwkundige inlichtingen - kennisneming

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Gemeentelijk reglement inzake het vellen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning voor Scherpenberg zonder nummer - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Gemeentelijk reglement over het kappen van hoogstammige bomen - aanvraag kapvergunning op het openbaar domein in de Lamskroon ter hoogte van nummer 17 - weigering

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Overheidsopdracht - stripboekrekken - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Overheidsopdracht - boerderijklassen 2022 - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Sporthal Berckhoven - kaas- en wijnavond Basket Malle vzw - uitzondering op sluitingsuur - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 voltijds contractueel technisch assistent groen - aanwerving - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 voltijds contractueel technisch beambte groen - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 deeltijds contractueel technisch beambte schoonmaak - eindproces-verbaal - vaststellen werfreserve - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 deeltijds contractueel technisch beambte schoonmaak - aanwerving - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Afleveren persoonsgegevens - aanvraag scholengemeenschap Malle-Zandhoven - weigering

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Ambtshalve afschrijving uit het bevolkingsregister of vreemdelingenregister - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Beslissingen van de algemeen directeur - kennisneming

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

College van burgemeester en schepenen - verslag vergadering van 18 november 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Overheidsopdracht - selectie en vernietiging van archiefstukken na schimmelinfectie in het archief in de kelder van het gemeentehuis - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Ruimtelijke ordening - verzoekschrift tot nietigverklaring van het RUP 'Hooyberg' bij de Raad van State - kennisneming - aanstellling van een advocaat - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Juridische procedure - vonnis van de politierechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen van 18 november 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten - Antwerpsesteenweg 137+ - uitspraak over het beroep - kennisneming

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - betalingsbevelen - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - nazicht lijst bestelbons - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Overheidsopdracht - aankoop en plaatsing bijkomende gordijnen - GBS De Horizon - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Melding - aanbouwen van een veranda - Pastoor Van Loenhoutlaan 29 - akteneming

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Mobiliteit - inname openbaar domein - plaatsing van een partytent op het plein voor De Notelaar voor de bedeling aan nieuwjaarszangers op 31 december 2019 - Vlaams Belang Malle - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Omgevingsvergunning - tweede advies aan de deputatie over een aanvraag omgeving Paaltjesdreef zn, kleiontginning door Floren - voorwaardelijk gunstig - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Melding - exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse - Hallebaan 133b - akteneming

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Overheidsopdracht - afname van het raamcontract van de stad Brugge - aankoop van switches - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Mobiliteit - verkeersmaatregelen - Dorpsplaats en groot dorpsplein Oostmalle - Den Grooten Buurt - Kribbekestocht op zaterdag 14 december 2019 - tijdelijk politiereglement - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Mobiliteit - doortocht - Bewaarders Rollend Erfgoed Kempen (BREK) lichtjesstoet op 14 december 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Mobiliteit - verkeersmaatregelen - Meirakkerweg - meirakkerkerststal op 14 december 2019 - tijdelijk politiereglement - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Mobiliteit - verkeersmaatregelen - De Zwaantjes - deelname gebuurt Het Kwaad Eind aan de kribbekestocht van Den Grooten Buurt op 14 december 2019 - tijdelijk politiereglement - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het plaatsen van een uithangbord - Hoogstraatsebaan 57 - stilzwijgende weigering

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Mobiliteit - plannota 2.0 Routeplan 2030 - ontwerpnota's - kennisneming - brief aan Vervoerregio Antwerpen - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 voltijds contractueel administratief medewerker personeel (vervanging) - datum sollicitatiegesprekken - nominatieve samenstelling examencommissie - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 voltijds contractueel administratief medewerker personeel (vervanging) - proces-verbaal en vaststelling wervingsreserve - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 voltijds contractueel administratief medewerker personeel - aanwerving - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019
Overzicht punten

 

CBS van 25 november 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 voltijds contractueel werkleider wegen - beoordeling kandidaturen - goedkeuring

Publicatiedatum: 03/12/2019