Gemeenteraad

Donderdag 24 oktober 2019

 

Mevrouw

Mijnheer

 

De voorzitter nodigt u voor de 1e maal uit tot de vergadering van de GR op donderdag 24 oktober 2019 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 246, Malle

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

GR van 24 oktober 2019

 

Gemeenteraad - notulen en zittingsverslag zitting 26 september 2019 - goedkeuring

Overzicht punten

GR van 24 oktober 2019

 

Budgetwijziging BW 1 - 2019 - goedkeuring

Overzicht punten

GR van 24 oktober 2019

 

Mobiliteit - permanente aanvullende verkeersmaatregelen - invoering parkeerverbod Turnhoutsebaan ter hoogte van de achterkant perceel Blijkerijstraat 90 - goedkeuring

Overzicht punten

GR van 24 oktober 2019

 

Patrimonium - verwerving van eigendom - Matthyssen Ludovicus, Georges en Marc - kosteloze grondafstand in de ontworpen wegzate van het Kort Ossegoor - goedkeuring

Overzicht punten

GR van 24 oktober 2019

 

Ruimtelijke planning - opmaak van een beeldkwaliteitsplan als onderdeel van een gemeentelijk bouwkompas en instelling van een tijdelijke bouwpauze ter realisatie van deze beleidsmatig gewenste ontwikkeling - goedkeuring

Overzicht punten

GR van 24 oktober 2019

 

Interlokale vereniging - Sportregio Noorderkempen - werkingsverslag 2018 - kennisneming - jaarrrekening 2018 - goedkeuring

Overzicht punten

GR van 24 oktober 2019

 

Gemeentepersoneel - proefperiode wijziging uurrooster dienst openbare werken - afschaffing wintertijd - goedkeuring

Overzicht punten

GR van 24 oktober 2019

 

Intercommunales - IVEKA - goedkeuring van de statutenwijziging, realisatie partiële splitsing door overneming en de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2019 en standpuntbepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger

Overzicht punten

GR van 24 oktober 2019

 

Overheidsopdracht - advies en trajectbegeleiding dorpskernhernieuwing Westmalle - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

Overzicht punten

GR van 24 oktober 2019

 

Vragen en medelingen – stand van zaken kruispunt Oostmalle

Overzicht punten

GR van 24 oktober 2019

 

Vragen en mededelingen

Overzicht punten

GR van 24 oktober 2019

 

Interpellatie over de veiligheid rond sporthal en het skatepark

Overzicht punten

GR van 24 oktober 2019

 

Interpellatie over de verhuurprijs van de Sint-Martinuspastorij

Overzicht punten

GR van 24 oktober 2019

 

Interpellatie over het feestweekend 40 jaar Malle van 14 en 15 september 2019