Gemeenteraad

Donderdag 24 oktober 2019

 

Aanwezig

 

Voorzitter:

Dirk Gerinckx

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Dries Van Dyck, Wim Jordens, Wouter Patho

Raadsleden:

Thierry van der Straten Waillet, Katleen Mintjens, Alain De Laet, Alexander Van Loon, Walter Vermeylen, Ingrid Vrints, Paul Van Ham, Kim Geys, Mieke Vermeyen, Peter Lacante, Mieke Laenen, Wim Vervloet, Eddy Krijnen, Gert Peeters, Jolien Vrints, Dries De Vry, Tom Lauryssen

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

Verontschuldigd

 

Raadslid:

Kris Mintjens

 

Overeenkomstig artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat Katleen Mintjens, Raadslid, vanaf punt 4 de vergadering.

Vanaf punt 5 vervoegt Katleen Mintjens, Raadslid, de vergadering.

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

 

GR van 24 oktober 2019

 

Gemeenteraad - notulen en zittingsverslag zitting 26 september 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

 

GR van 24 oktober 2019

 

Budgetwijziging BW 1 - 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

 

GR van 24 oktober 2019

 

Mobiliteit - permanente aanvullende verkeersmaatregelen - invoering parkeerverbod Turnhoutsebaan ter hoogte van de achterkant perceel Blijkerijstraat 90 - goedkeuring

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

 

GR van 24 oktober 2019

 

Patrimonium - verwerving van eigendom - Matthyssen Ludovicus, Georges en Marc - kosteloze grondafstand in de ontworpen wegzate van het Kort Ossegoor - goedkeuring

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

 

GR van 24 oktober 2019

 

Ruimtelijke planning - opmaak van een beeldkwaliteitsplan als onderdeel van een gemeentelijk bouwkompas en instelling van een tijdelijke bouwpauze ter realisatie van deze beleidsmatig gewenste ontwikkeling - goedkeuring

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

 

GR van 24 oktober 2019

 

Interlokale vereniging - Sportregio Noorderkempen - werkingsverslag 2018 - kennisneming - jaarrrekening 2018 - goedkeuring

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

 

GR van 24 oktober 2019

 

Gemeentepersoneel - proefperiode wijziging uurrooster dienst openbare werken - afschaffing wintertijd - goedkeuring

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

 

GR van 24 oktober 2019

 

Intercommunales - IVEKA - goedkeuring van de statutenwijziging, realisatie partiële splitsing door overneming en de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2019 en standpuntbepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

 

GR van 24 oktober 2019

 

Overheidsopdracht - advies en trajectbegeleiding dorpskernhernieuwing Westmalle - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

 

GR van 24 oktober 2019

 

Vragen en medelingen – stand van zaken kruispunt Oostmalle

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

 

GR van 24 oktober 2019

 

Vragen en mededelingen

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

 

GR van 24 oktober 2019

 

Interpellatie over de veiligheid rond sporthal en het skatepark

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

 

GR van 24 oktober 2019

 

Interpellatie over de verhuurprijs van de Sint-Martinuspastorij

Publicatiedatum: 30/10/2019
Overzicht punten

 

GR van 24 oktober 2019

 

Interpellatie over het feestweekend 40 jaar Malle van 14 en 15 september 2019

Publicatiedatum: 30/10/2019