Gemeenteraad

Donderdag 28 november 2019

 

Aanwezig

 

Voorzitter:

Dirk Gerinckx

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Dries Van Dyck, Wim Jordens, Wouter Patho

Raadsleden:

Thierry van der Straten Waillet, Katleen Mintjens, Alain De Laet, Alexander Van Loon, Walter Vermeylen, Ingrid Vrints, Paul Van Ham, Kim Geys, Mieke Vermeyen, Peter Lacante, Mieke Laenen, Kris Mintjens, Wim Vervloet, Eddy Krijnen, Gert Peeters, Jolien Vrints, Dries De Vry, Tom Lauryssen

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

Overeenkomstig artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat Thierry van der Straten Waillet, Raadslid, vanaf punt 5 de vergadering.

Vanaf punt 8 vervoegt Thierry van der Straten Waillet, Raadslid, de vergadering.

Vanaf punt 25 vervoegt Dries Van Dyck, Schepen, de vergadering.

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Gemeenteraad - notulen en zittingsverslag zitting 24 oktober 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Kerkfabriek Sint-Laurentius - budgetwijziging 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Kerkfabriek Sint-Laurentius - meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Kerkfabriek Sint-Laurentius - budget 2020 - kennisneming

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Kerkbestuur Sint-Martinus - budgetwijziging 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Kerkfabriek Sint-Martinus - meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Kerkfabriek Sint-Martinus - budget 2020 - kennisneming

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Kerkfabriek Sint-Paulus - budgetwijziging 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Kerkfabriek Sint-Paulus - meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Kerkfabriek Sint-Paulus - budget 2020 - kennisneming

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Mobiliteit - permanente verkeersmaatregelen - aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Klaverveld en gedeelte van de Zonnedauwlaan (vanaf huisnummer 21) - inrichting woonerf - parkeervoorziening voor personen met een handicap - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Ruimtelijke ordening - vaststelling wegtracé in de verkaveling 2019/A11 – Lacroixlaan - 1e afdeling sectie B nrs. 615f3 - 615e3 - 615r3 - 615p3 - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Zwembad Beerse - samenwerkingsovereenkomst met het autonoom gemeentebedrijf Beerse over het gebruik en de exploitatie van het gemeentelijk zwembad - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Samenwerkingsafspraken tussen gemeentelijke basisschool De Horizon en het centrum voor leerlingenbegeleiding VCLB 1 Antwerpen Middengebied - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Cipal dv als aankoopcentrale voor afname van de raamovereenkomst 'Aankoop van ICT-infrastructuur' volgens bestek nr. CSMRTINFRA19 - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Cipal dv als aankoopcentrale voor afname van de raamovereenkomst 'Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's voor standaardsoftware' volgens bestek nr. CSMRTSOFT19 - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

IKA kapitaalsverhogingen - investeringen in Publi-T en Pampero - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Intercommunales - IKA - agenda van de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2019 en standpuntbepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Intercommunales - IGEAN dienstverlening - agenda van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019 en standpuntbepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Intercommunales - IGEAN milieu & veiligheid - agenda van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019 en standpuntbepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Intercommunales - PIDPA - goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 20 december 2019 en standpuntbepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

TMVS dv - agenda van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019 en standpuntbepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Project digitale dienstverlening - perceel 1 mid-office - dadingsovereenkomst - goedkeuring

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Vragen en mededelingen

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Interpellatie over tentfuiven in openlucht

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Interpellatie over de speelpleintjes in Malle

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Mededelingen: samenwerking voorzitter mondiale raad

Publicatiedatum: 04/12/2019
Overzicht punten

 

GR van 28 november 2019

 

Interpellatie over de voorzitter van de mondiale raad

Publicatiedatum: 04/12/2019