Gemeenteraad

Donderdag 28 februari 2019

 

Mevrouw

Mijnheer

 

De voorzitter nodigt u voor de 1e maal uit tot de vergadering van de RMW op donderdag 28 februari 2019 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 246, Malle

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

RMW van 28 februari 2019

 

De raad voor maatschappelijk welzijn - notulen en zittingsverslag 31 januari 2019 - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 28 februari 2019

 

Reglement toekenning eretitel mandatarissen - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 28 februari 2019

 

De Ideale Woning - aanduiding vertegenwoordiger en voordracht bestuurder - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 28 februari 2019

 

KINA - aanduiding vertegenwoordigers - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 28 februari 2019

 

Cipal - aanduiding vertegenwoordigers - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 28 februari 2019

 

Cipal - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van het OCMW op de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 22 maart 2019 - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 28 februari 2019

 

Het Sas SVK Voorkempen vzw - aanduiding vertegenwoordigers - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 28 februari 2019

 

Logo - aanduiding vertegenwoordigers en voordracht bestuurder  - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 28 februari 2019

 

Selab - aanduiding  vertegenwoordigers - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 28 februari 2019

 

Igean dienstverlening - aanduiding van de vertegenwoordigers van het OCMW tijdens de legislatuur 2019-2024 - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 28 februari 2019

 

Igean dienstverlening - aanduiding door het OCMW van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur tijdens de legislatuur 2019-2024 - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 28 februari 2019

 

Igean dienstverlening - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 28 februari 2019

 

Igean milieu & veiligheid - aanduiding van de vertegenwoordigers van het OCMW tijdens de legislatuur 2019-2024 - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 28 februari 2019

 

Igean milieu & veiligheid - aanduiding door het OCMW van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur tijdens de legislatuur 2019-2014 - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 28 februari 2019

 

Igean milieu & veiligheid - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 28 februari 2019

 

Vragen en mededelingen - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 28 februari 2019

 

Basisregistratie budget -en schuldhulpverlening 2018 - kennisneming - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019