Gemeenteraad

Donderdag 31 januari 2019

 

Mevrouw

Mijnheer

 

De voorzitter nodigt u voor de 1e maal uit tot de vergadering van de RMW op donderdag 31 januari 2019 om 21.25 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 246, Malle

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

RMW van 31 januari 2019

 

Raad voor maatschappelijk welzijn - verslag vergadering van 2 januari 2019 - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 31 januari 2019

 

Huishoudelijk reglement - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 31 januari 2019

 

Organisatiebeheersing - definitie van het begrip dagelijks bestuur - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 31 januari 2019

 

Organisatiebeheersing - toepassing van het visum en uitzonderingen op het verplichte visum door de financieel directeur - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 31 januari 2019

 

Organisatiebeheersing - definitie van het begrip dagelijks personeelsbeheer - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 31 januari 2019

 

Organisatiebeheersing - personeelsformatie - opheffing - organogram - vaststelling - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 31 januari 2019

 

Organisatiebeheersing - aanpassing kader voor organisatiebeheersing - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 31 januari 2019

 

Informatieveiligheid - heraanstelling functionaris - goedkeuring - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 31 januari 2019

 

Aanstelling vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie te verkiezen uit de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst - verkiezing - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 31 januari 2019

 

Aanstelling plaatsvervanger in de lokale adviescommissie te verkiezen uit de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst - verkiezing - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019
Overzicht punten

RMW van 31 januari 2019

 

Vragen en mededelingen - Gewoon punt

Publicatiedatum: 25/02/2019