Raad voor maatschappelijk welzijn

 

Donderdag 27 juni 2019

 

Mevrouw

Mijnheer

 

De voorzitter nodigt u voor de 1e maal uit tot de vergadering van de RMW op donderdag 27 juni 2019 om 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 246, Malle

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

RMW van 27 juni 2019

 

Raad voor maatschappelijk welzijn - notulen en zittingsverslag 23 mei 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

RMW van 27 juni 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - vaststelling van de jaarrekening 2018 - goedkeuring

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

RMW van 27 juni 2019

 

Organisatiebeheersing - aanpassing van het kader voor organisatiebeheersing - goedkeuring

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

RMW van 27 juni 2019

 

Organisatiebeheersing - rapportage over het organisatiebeheersingssysteem in 2018 - kennisneming

Publicatiedatum: 19/06/2019
Overzicht punten

RMW van 27 juni 2019

 

Vragen en mededelingen

Publicatiedatum: 19/06/2019