Raad voor maatschappelijk welzijn

 

Donderdag 28 november 2019

 

Mevrouw

Mijnheer

 

De voorzitter nodigt u voor de 1e maal uit tot de vergadering van de RMW op donderdag 28 november 2019 om 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 246, Malle

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

RMW van 28 november 2019

 

Raad voor maatschappelijk welzijn - notulen en zittingsverslag 24 oktober 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 21/11/2019
Overzicht punten

RMW van 28 november 2019

 

OCMW-personeel - aansluiting contractueel personeel woonzorgcentrum ter Bleeke op de tweede pensioenpijler - goedkeuring

Publicatiedatum: 21/11/2019
Overzicht punten

RMW van 28 november 2019

 

Cipal dv als aankoopcentrale voor afname van de raamovereenkomst 'Aankoop van ICT-infrastructuur' volgens bestek nr. CSMRTINFRA19 - goedkeuring

Publicatiedatum: 21/11/2019
Overzicht punten

RMW van 28 november 2019

 

Cipal dv als aankoopcentrale voor afname van de raamovereenkomst 'Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's voor standaardsoftware' volgens bestek nr. CSMRTSOFT19 - goedkeuring

Publicatiedatum: 21/11/2019
Overzicht punten

RMW van 28 november 2019

 

Intercommunales - IGEAN dienstverlening - agenda van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019 en standpuntbepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger - goedkeuring

Publicatiedatum: 21/11/2019
Overzicht punten

RMW van 28 november 2019

 

IGEAN milieu & veiligheid - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 21/11/2019
Overzicht punten

RMW van 28 november 2019

 

Vragen en mededelingen - hulpverlening rond wonen in Malle

Publicatiedatum: 21/11/2019
Overzicht punten

RMW van 28 november 2019

 

Vragen en mededelingen

Publicatiedatum: 21/11/2019