Raad voor maatschappelijk welzijn

Donderdag 29 augustus 2019

 

Aanwezig

 

Voorzitter:

Dirk Gerinckx

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Wim Jordens, Wouter Patho

Raadsleden:

Thierry van der Straten Waillet, Katleen Mintjens, Alain De Laet, Alexander Van Loon, Walter Vermeylen, Ingrid Vrints, Paul Van Ham, Kim Geys, Mieke Vermeyen, Peter Lacante, Mieke Laenen, Kris Mintjens, Wim Vervloet, Eddy Krijnen, Gert Peeters, Jolien Vrints, Dries De Vry, Tom Lauryssen

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

Verontschuldigd

 

Schepen:

Dries Van Dyck

 

Overeenkomstig artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat Wouter Patho, Schepen, vanaf punt 3 de vergadering.

Vanaf punt 4 vervoegt Wouter Patho, Schepen, de vergadering.

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

 

RMW van 29 augustus 2019

 

Raad voor maatschappelijk welzijn - notulen en zittingsverslag 27 juni 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/09/2019
Overzicht punten

 

RMW van 29 augustus 2019

 

Emino vzw - huuroveenkomst - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/09/2019
Overzicht punten

 

RMW van 29 augustus 2019

 

Selab - verlenging van de projectvereniging Selab in functie van de regierol sociale economie - goedkeuring

Publicatiedatum: 05/09/2019
Overzicht punten

 

RMW van 29 augustus 2019

 

Lokaal dienstencentrum de Ring - jaarverslag 2018, zelfevaluatierapport 2017-2018 en kwaliteitsplanning 2019 - kennisneming

Publicatiedatum: 05/09/2019
Overzicht punten

 

RMW van 29 augustus 2019

 

Vragen en mededelingen

Publicatiedatum: 05/09/2019