Raad voor maatschappelijk welzijn

 

Donderdag 25 april 2019

 

Mevrouw

Mijnheer

 

De voorzitter nodigt u voor de 1e maal uit tot de vergadering van de RMW op donderdag 25 april 2019 om 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 246, Malle

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

RMW van 25 april 2019

 

Raad voor maatschappelijk welzijn - notulen en zittingsverslag 28 maart 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/04/2019
Overzicht punten

RMW van 25 april 2019

 

Vervanging voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn in geval van tijdelijke afwezigheid - kennisneming

Publicatiedatum: 17/04/2019
Overzicht punten

RMW van 25 april 2019

 

Uitbreiding conventie lokaal opvanginitiatief vanaf 1 april 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/04/2019
Overzicht punten

RMW van 25 april 2019

 

Overheidsopdracht - intekening op het raamcontract 'ICT' van de stad Brugge (alle percelen) - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/04/2019
Overzicht punten

RMW van 25 april 2019

 

CLOVA - aanstelling afgevaardigde - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/04/2019
Overzicht punten

RMW van 25 april 2019

 

Poolstok cvba - aanduiding vertegenwoordigers - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/04/2019
Overzicht punten

RMW van 25 april 2019

 

S.B.K. ARRO Antwerpen cvba - aanduiding vertegenwoordigers en kandidatuurstelling bestuurder voor de raad van bestuur - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/04/2019
Overzicht punten

RMW van 25 april 2019

 

Vragen en mededelingen

Publicatiedatum: 17/04/2019
Overzicht punten

RMW van 25 april 2019

 

Interpellatie over de kostprijs van crisisopvang

Publicatiedatum: 23/04/2019