Raad voor maatschappelijk welzijn

 

Donderdag 24 oktober 2019

 

Mevrouw

Mijnheer

 

De voorzitter nodigt u voor de 1e maal uit tot de vergadering van de RMW op donderdag 24 oktober 2019 om 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 246, Malle

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

RMW van 24 oktober 2019

 

Raad voor maatschappelijk welzijn - notulen en zittingsverslag 26 september 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

RMW van 24 oktober 2019

 

Handicar Malle - overdrachtsovereenkomst - goedkeuring

Publicatiedatum: 17/10/2019
Overzicht punten

RMW van 24 oktober 2019

 

Vragen en mededelingen

Publicatiedatum: 17/10/2019