Vastbureau

Maandag 18 november 2019

 

Aanwezig

 

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Wim Jordens, Wouter Patho

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

Verontschuldigd

 

Schepen:

Dries Van Dyck

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

 

VB van 18 november 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - betalingsbevelen - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 18 november 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - nazicht bestelbons - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 18 november 2019

 

OCMW-personeel - aansluiting tweede pensioenpijler woonzorgcentrum ter Bleeke - doorverwijzing naar de raad voor maatschappelijk welzijn

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 18 november 2019

 

Aanwerving contractueel deeltijds administratief medewerker onthaal (vervanging) - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 18 november 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 deeltijds contractueel kinesist - beoordeling kandidaturen - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 18 november 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 deeltijds contractueel verzorgende (vervanging) - beoordeling kandidaturen - proces-verbaal sollicitatiegesprek - vaststellen werfreserve - aanwerving - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 18 november 2019

 

Woonzorgcentrum - raamovereenkomst ledigen afvalcontainers - gunning en lastvoorwaarden - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 18 november 2019

 

Buurtbus - aanvraag voor een bijdrage voor de jaren 2019 tot en met 2022 - opname in het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 18 november 2019

 

Overheidsopdracht - onderhoudscontract voor materialen ter ondersteuning van het tilbeleid - afname van de aankoopcentrale van Zorgbedrijf Antwerpen - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 18 november 2019

 

Vast bureau - verslag vergadering van 4 november 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 18 november 2019

 

Beslissingen van de algemeen directeur - kennisneming

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 18 november 2019

 

Te behandelen agendapunten op eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn - mededeling aan de voorzitter van de raad - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019