Vastbureau

Maandag 4 november 2019

 

Aanwezig

 

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Dries Van Dyck, Wim Jordens, Wouter Patho

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

 

VB van 04 november 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - betalingsbevelen - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 04 november 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - nazicht bestelbons - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 04 november 2019

 

Aanwerving deeltijds contractueel verzorgenden (vervanging ziekte) - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 04 november 2019

 

Aanwerving jobstudenten keuken in de periode januari tot en met juni 2020 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 04 november 2019

 

Ontslag maatschappelijk assistent - kennisneming - vaststelling datum uit dienst  - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 04 november 2019

 

Begeleid werker in woonzorgcentrum ter Bleeke - samenwerkingsovereenkomst met Monnikenheide - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 04 november 2019

 

Vast bureau - verslag vergadering van 28 oktober 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 04 november 2019

 

Overheidsopdracht - de aankoop van een actieve tillift - afname van de aankoopcentrale van Zorgbedrijf Antwerpen - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019
Overzicht punten

 

VB van 04 november 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 deeltijds contractueel kinesist - datum schriftelijk examen - nominatieve samenstelling examencommissie - goedkeuring

Publicatiedatum: 26/11/2019