Vastbureau

Maandag 14 oktober 2019

 

Aanwezig

 

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Dries Van Dyck, Wim Jordens

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

Verontschuldigd

 

Schepen:

Wouter Patho

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

 

VB van 14 oktober 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - betalingsbevelen - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 14 oktober 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - nazicht bestelbons - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 14 oktober 2019

 

Overheidsopdracht - upgrade gebouwbeheersysteem - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 14 oktober 2019

 

Overheidsopdracht - het huren van multifunctionele apparaten voor het OCMW - afname van de aankoopcentrale van Creat Farys - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 14 oktober 2019

 

Aanwerving van monitoren Pinkeltje - herfstvakantie 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 14 oktober 2019

 

Aanwerving 1 deeltijds contractueel verzorgende (vervanging zwangerschap) - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 14 oktober 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 deeltijds contractueel verzorgende (vervanging) - vaststelling wijze bekendmaking - vaststellen indienen kandidaturen - werfreserve - nominatieve samenstelling examencommissie - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 14 oktober 2019

 

Ontslag kinesist woonzorgcentrum - kennisneming - datum uit dienst - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 14 oktober 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 deeltijds (19/38) contractueel kinesist - vaststelling wijze bekendmaking - vaststelling uiterste datum indienen kandidaturen - werfreserve - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 14 oktober 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 deeltijds contractueel technisch beambte schoonmaak woonzorgcentrum - eindproces-verbaal - vaststellen werfreserve - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 14 oktober 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 deeltijds contractueel technisch beambte schoonmaak woonzorgcentrum - aanwerving - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 14 oktober 2019

 

Handicar Malle - overdrachtsovereenkomst - doorverwijzing naar de raad voor maatschappelijk welzijn

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 14 oktober 2019

 

Te behandelen agendapunten op eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn - mededeling aan de voorzitter van de raad - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 14 oktober 2019

 

Beslissingen van de algemeen directeur - kennisneming

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 14 oktober 2019

 

Vast bureau - verslag vergadering van 7 oktober 2019 - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 14 oktober 2019

 

Overheidsopdracht - toetreding tot het raamcontract van Zorgbedrijf Antwerpen voor het leveren en onderhouden van alle arbeidsmiddelen ter ondersteuning van het tilbeleid en het decubitus preventiebeleid - percelen 3 en 4 - goedkeuring

Publicatiedatum: 24/10/2019