Vastbureau

Maandag 30 september 2019

 

Aanwezig

 

Burgemeester:

Harry Hendrickx

Schepenen:

Sanne Van Looy, Elisabeth Joris, Dries Van Dyck, Wim Jordens, Wouter Patho

Algemeen directeur:

Sven Brabants

 

 

 

OPENBARE ZITTING

Overzicht punten

 

VB van 30 september 2019

 

Aanstelling van een advocaat - procedure voor de arbeidsrechtbank Antwerpen afdeling Antwerpen 12de Kamer - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 30 september 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - betalingsbevelen - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 30 september 2019

 

Beleids- en beheerscyclus - nazicht bestelbons - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 30 september 2019

 

Jaarkalender Pinkeltje 2020 - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 30 september 2019

 

Woonzorgcentrum ter Bleeke - rapporten van de tevredenheidsonderzoeken 2018 - kennisneming

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 30 september 2019

 

Beslissingen van de algemeen directeur - kennisneming

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 30 september 2019

 

Vast bureau - verslag vergadering van 23 september - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/10/2019
Overzicht punten

 

VB van 30 september 2019

 

Aanwervingsprocedure 1 deeltijds contractueel technisch beambte schoonmaak woonzorgcentrum - beoordeling kandidaturen - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/10/2019